Mirjam Janse
visual art and consulting

Gold in your mind, gold in your feet

brons

2004 Westerpark, Amsterdam

‘Gold in your mind, gold in your feet’, een bronzen beeld van Mirjam Janse, werd eind april 2004 in het Amsterdamse Westerpark geplaatst. Diverse in deze buurt gevestigde bedrijven leverden een bijdrage aan de gietkosten en het stadsdeel zorgde voor de fundering en de plaatsing.

Het werven van financïen voor de uitvoering van het beeld betekende voor Mirjam bruggen slaan tussen bedrijfsleven, politiek en beeldende kunst . Het spiegelt hiermee het thema van het beeld: een brug slaan tussen denken en doen, tussen het hebben van gouden gedachten en het doen van gouden daden.

Het meisje met de gouden haren heeft de dichterssnaar geraakt van Everdina. Het gedicht hierbij met dank aan de School der Poezië in Amsterdam.
Uit: De gedichten bij de beelden in het Westerpark
Omega
gedicht: Everdina Eilander
Foto:Nico Cornelissen
Grafische vormgeving: Babette Hilhorst
www.schoolderpoezie.nl

Alle teksten en kunstwerken: ©2007,2008,2009 Mirjam Janse, alle rechten voorbehouden. Email: klik hier