Mirjam Janse
visual art

Scholen

omslagNaast cursussen en lezingen ontwikkelt Mirjam Janse in samenwerking met anderen projecten voor leerlingen van basisscholen en middelbare scholen. Voor het VMBO Zuiderlicht College schreef zij ‘Wie ben ik en wat doe ik’, een project over identiteit en het belang van ambachten.

Samen met Schoolbuurtwerk Westerpark ontwikkelde Mirjam een aantal projecten voor kinderen van basischolen waarin beeldende kunst een middel is voor kinderen om hun eigen leefomgeving tot expressie te brengen. Deze projecten worden uitgevoerd in het kader van ‘Levensecht leren’.

'Herdenken en Vieren' is ook een van de projecten die door Schoolbuurtwerk Westerpark en Mirjam Janse is ontwikkeld. 'Herdenken en Vieren' wordt sinds 2005 jaarlijks uitgevoerd met de groepen 8 van de basisscholen in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. In 2006 is het project genomineerd voor de 'Best of the West' Prijs.

'Herdenken en Vieren' is een voorbereiding op de dodenherdenking op 4 mei en bevrijdingsdag. Doel van 'Herdenken en Vieren' is op een creatieve manier begrippen als 'herdenken', 'vieren' en ' monument' te verhelderen. Een atelierbezoek, het maken van tekeningen en wenskaarten, les krijgen over vieren met een stuk taart erbij en lezen over de 2e wereldoorlog zijn onderdeel van het project.

Elk jaar wordt 'Herdenken en vieren' afgesloten met een presentatie van het project door de kinderen en van de wensboom, waarin elk kind een wens en een werkstuk heeft gehangen.

Monument

Mirjam Janse geeft al jaren lessen in het project ‘Herdenken & vieren’. Dit inspireerde haar tot het ontwerpen van een herdenkingsbeeld speciaal voor kinderen. De werkstukken die door de kinderen in het kader van de lessen 'Herdenken en vieren' zijn gemaakt komen elk jaar in april en mei in het monument te hangen. Het kunnen symbolen, wensen en tekeningen zijn. Verhalen van de tweede wereldoorlog, maar ook van het leven van de kinderen van nu worden hier verteld.
Het beeld was ontworpen om geplaatst te worden op het Zaanhof in Amsterdam in de buurt van het Monument Zaanhof. Gebrek aan financiën bleek de stok in het wiel te zijn.

Alle teksten en kunstwerken: ©2021 Mirjam Janse, alle rechten voorbehouden. Email: klik hier