Mirjam Janse
visual art

VMBO Zuiderlicht College Amsterdam

Een tak aan het Project Stamboom van Mirjam is ‘Wie ben ik, wat doe ik?’’, een cultureel educatief project over ambachten en identiteit. Het Zuiderlicht College in De Pijp in Amsterdam heeft het project opgenomen in haar lesprogramma en voert jaarlijks het project 'Wie ben ik en wat doe ik' uit.

Doel

Doel van het project is elke leerling trots te laten zijn op wat hij of zij doet. Te kijken naar wie je bent aan de hand van wat je doet, wat je maakt. Doel is ook ze kennis te laten maken met de mogelijkheden van ambachtelijk werken, vertrouwd te raken met de betekenis van gereedschap en ambacht in hun omgeving en oog te hebben voor de sporen die zijzelf en anderen middels hun werk nalaten. Het project geeft de leerlingen de gelegenheid zich bewust te worden van hun relatie met gereedschap, het werken met je handen en deze relatie op beeldende wijze aan anderen te presenteren.

Uitvoering

Beeldend kunstenaar Mirjam Janse schrijft het concept op basis van thema's van haar Project stamboom en aansluitend op de leergebieden Natuur & Techniek, Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Zij schrijft opdrachtbladen met als thema 'Gereedschap', 'Ambachten' en 'Ambacht in de buurt'. Het project wordt uitgevoerd met 80 leerlingen van de onderbouw.

In de lessen Mens & Maatschappij wordt ingegaan op de geschiedenis van de buurt.De aanwezigheid van een groot aantal ambachtslieden en kleine werkplaatsen in De Pijp is van belang voor de cultuur van de buurt. Onderdeel van de les is een bezoek aan het stadsdeelkantoor, waar de stadsdeelvoorzitter de rol van de politiek in de buurt toelicht.

Werkplaatsen

Leerlingen bezoeken een van de werkplaatsen van ambachtslieden of ambachtelijk werkende beeldend kunstenaars in De Pijp. Ze stellen vragen, maken tekeningen en foto's en schrijven een verslag. Foto's en verslagen worden deel van de presentatie in de school.
Zie ook de pagina stamboom en www.openateliersdepijp.nl

Kaart

Beeldend kunstenaar Mirjam Janse heeft voor het project een speurtocht ontworpen met het thema 'Ambachten in de buurt'. De kaart is uitgevoerd i.s.m. Marcus Klück, Vorm3. Klik hier en hier voor de kaart.

Alle teksten en kunstwerken: ©2021 Mirjam Janse, alle rechten voorbehouden. Email: klik hier