Mirjam Janse: visual art

Stamboom

Mirjam Janse met de passer van Hans de Jong en het wiel dat met behulp van de passer is gemaakt.Project Stamboom maakt een onzichtbare nalatenschap zichtbaar door de sporen te volgen van het gereedschap van een man uit de Pijp, die vier jaar geleden overleden is. Het gereedschap is geveild onder een aantal ambachtslieden en is nu verspreid geraakt.
Het project bestaat uit foto’s, tekeningen, ruimtelijk werk, workshops en een publicatie. Na een presentatie in het kantoor van Minicards, de Oranjekerk en OBA Cinetol, alle in De Pijp in Amsterdam, volgt in oktober 2009 wederom een presentatie van het project in het kantoor van Minicards.
Project Stamboom wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Oud Zuid.
Foto:Mirjam Janse met de passer van Hans de Jong en het wiel dat met behulp van de passer is gemaakt.


Kunsthistorica Sya van 't Vlie spreekt tijdens de opening in OBA Cinetol over 'Project Stamboom en community art' en toont een foto van 'Stamboomwagen'. 

Presentatie  2009

Tijdens de Open atelierroute De Pijp wordt het bronzen beeld 'Zaaier' getoond, kleine beeldjes in brons en tekeningen. Er is ook een presentatie van het VMBO Zuiderlicht College op de centrale expositie van de Open Atelierroute. Ook daar is een spoor van de stamboom te vinden. Zie ook www.openateliersdepijp.nl

Publicatie

Voor Mirjam Janse is de veiling oorspronkelijk niet bedoeld als kunstproject, maar het inspireert haar wel tot denken over het nalaten van sporen. Het uitgangspunt van het project, een onzichtbare nalatenschap zichtbaar maken, heeft een betekenis die verder gaat dan het incidentele, verder dan deze specifieke geschiedenis. Het toont een maatschappelijke samenhang die inspirerend kan zijn voor iedereen en ook buiten de context van het project zijn uitstraling heeft. Daarom wordt er gewerkt aan een publicatie met foto’s en verhalen van ambachtslieden en hun werk. Zo wordt de onzichtbare nalatenschap van een onbekende ambachtsman uit De Pijp zichtbaar en wordt nog maar eens verhaald van de vele vaak onbewust aanwezige lijnen tussen mensen in De Pijp.

Workshops

In oktober en november 2008 gaf Mirjam Janse in OBA Cinetol een aantal workshops voor kinderen met als thema 'Kleur bekennen', het je bewust worden van sporen van anderen in je dagelijkse omgeving. In oktober en november 2009 volgen workshops voor volwassenen.

VMBO Zuiderlicht College Amsterdam

In oktober en november 2009 voert het Zuiderlicht College het cultureel educatieve project 'Wie ben ik en wat doe ik' van Mirjam janse uit. Het project biedt de leerlingen opdrachten en ontmoetingen aan die de verbeelding prikkelen en hen uitnodigen uiting te geven aan hun idee over wie ze zijn. Het laat ze tegelijk ervaren dat ze onderdeel zijn van een groter sociaal, cultureel en maatschappelijk geheel.

Tijdens het project maken de leerlingen kennis met de buurt, het stadsdeel , ambachtslieden en beeldend kunstenaars. Het maakt ze bewust van de waarde van oude technieken en van het belang van werken met je handen. Ze worden geattendeerd op de aanwezigheid van ambachtelijke werken in het stadsdeel, zoals de toegepaste kunst van Hildo Krop, de Amsterdamsche School en de gelaste hekjes van van Gerwen in de van Woustraat.

Tijdens de bezoeken aan de werkplaatsen van de ambachtslieden en kunstenaars maken ze kennis met mensen met passie voor hun werk, met liefde voor materiaal en techniek. Vaklui die belang hechten aan het doorgeven van waarden en het behoud van een culturele indentiteit. Dat is ook waar dit project voor staat.

De leerlingen verwerven al doende kennis, inzichten en vaardigheden binnen de drie leergebieden Natuur & Techniek, Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Tegelijkertijd maken ze kennis met de buurt en nemen ze deel aan een buurtactiviteit, de open atelierroute.

Dit jaar is het een pilot. Na evaluatie zal het lesmateriaal worden verbeterd en aangepast en dit leidt voor de komende jaren tot een bijzonder samenwerkingproject tussen het VMBO Zuiderlicht College, de leerlingen, het stadsdeel, kunstenaars en ambachtslieden.

Foto's Workshop OBA Cinetol

Foto's VMBO Zuiderlicht College Amsterdam Project 'Wie ben ik en wat doe ik?'

 

 

Alle teksten en kunstwerken: ©2021 Mirjam Janse, alle rechten voorbehouden. Email: klik hier